+84 (4) 39439866

127 Lò Đúc, Hà Nội

safe.city.vietnam@actionaid.org

Phân loại địa điểm theo Danh mục

Đánh giá chất lượng dịch vụ công, điều kiện cơ sở vật chất, tình trạng quấy rối tại các địa điểm theo danh mục.

Xem tất cả

Hướng dẫn Sử dụng

Cách thức hoạt động của Scity rất đơn giản, dễ hiểu!

Lựa chọn địa điểm

lựa chọn địa điểm bạn muốn đánh giá, báo cáo, khảo sát.

Viết đánh giá/ báo cáo

Cho mọi người biết cảm nhận, đánh giá của bạn về địa điểm đó.

Chia sẻ thành công!

Chia sẻ cảm nhận của bạn cho cộng động người dùng Scity.

Thành phố Tiêu biểu

Khám phá, đánh giá các thành phố đẹp của Việt Nam theo cách riêng của bạn với S-city

Xem tất cả

12

Danh mục

688

Địa điểm

681

Người dùng

2

Giải thưởng

Ý Kiến Người Dùng

Cùng lắng nghe ý kiến của những bạn đã và đang dùng ứng dụng S-city nhé!

Choose Colour style